อาสาสมัครเพื่อนไทยอยู่ช่วยสนับสนุนงาน
ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19

ในแดนไกลที่ประเทศภูฏาณ ท่านกลางโรคระบาดที่ยังไม่มีใครรู้จัก ทั้งๆ ที่พวกเค้าครบกำหนดกลับบ้านที่ไทยแล้ว แต่อาสาสมัครไทย 2 คน ยังอยู่ช่วยสนับสนุนงานอย่างต่อเนื่อง

7 กันยายน 2563
จํานวนผู้อ่าน : 1,250

“ที่นี่มีกันแค่ 6 คน พวกเราทำงานกันตลอดทั้งคืน มันยากที่จะทิ้งพวกเค้าไว้ นี่คือเวลาที่พวกเค้าต้องการเรามากที่สุด”

ความกล้าหาญของ น.ส. มัชฌิมาพร ส่องแสง (จบ) กล่าวออกมาระหว่างเป็นอาสาสมัครใน ภูฏาณ

“เราต้องการอยู่ต่อ เราจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเค้า”

สัญชาตญาณทีมเวิร์คของนิสา กล่าวสนับสนุนการตัดสินใจของจิ๊บในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2019) ผู้คนทั่วโลกเริ่มรู้จักชื่อโรคติดเชื้อ โคโรนาไวรัส 2019 (Coronavirus disease 2019) หรือ โควิด-19 (COVID-19) ต่อมาเชื้อโรคได้ขยายพื้นที่มาถึง กรุงทิมพู ประเทศภูฏาณแล้วโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย หรือ Friend from Thailand (FFT) ดำเนินการโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือ Thailand International Cooperation Agency (TICA) ได้ส่งมีอาสาสมัครไทย 2 คน ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 แล้ว

คือ จิ๊บ เป็นนักเทคนิค ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข (Public Health Laboratory Technician) ผู้มีหน้าที่ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยวิธีทางชีวโมเลกุล ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ ห้องปฏิบัติการและนิสา ผู้เป็นอาสาสมัครอีกคนที่ทำงานร่วมกันกับ และตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกในภูฏาณเมื่อเดือนมีนาคม ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบไวรัสชีวโมเลกุล ศูนย์ควบคุมโรค ณ กรุงทิมพู กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรภูฏาน หรือชื่อจริง ใน The virology and molecular laboratory, Royal Centre for Disease Control (RCDC)

ได้ ปฏิบัติงานกันตลอดทั้งคืน ด้วยปริมาณเคสที่เข้าทำการทดสอบมากกว่า 4 พันการทดสอบต่อวัน พร้อมด้วย ความวุ่นวายและวิตกกังวลรอบด้าน และยากที่จะระบุตัวบุคคลที่อยู่ภายใต้หน้ากากและชุดป้องกันด้วยความกังวลในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของอาสาสมัครโครงการ TICA ได้ติดต่อ เพื่อให้ทั้ง 2 คนกลับสู่ประเทศไทย

แต่ด้วยสถานการณ์ที่เริ่มจะเลวร้ายลง การระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้นเป็นบริเวณกว้างในประเทศภูฏาณและงานที่เพิ่มมากขึ้น ระยะเวลาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาวไทยทั้ง 2 คนใกล้จะหมดในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เธอทั้งคู่มีโอกาสที่จะได้กลับบ้าน มันเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญพวกเค้าไม่อาจทิ้งทีมของพวกเค้าไว้แล้วหันหลังกลับบ้านเกิดของตนเองได้และเด็ดเดี่ยวของเธอทั้งคู่จึงตัดสินใจกันที่จะอยู่ทำงานเป็น อาสาสมัครต่อ อีก 6 เดือนตามคำขอจากรัฐบาลภูฏาณและนี่คือส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์พวกเธอ

ที่นี่มีกันแค่ 6 คน พวกเรา ทำงานกันตลอดทั้งคืน มันยากที่จะทิ้งพวกเค้าไว้ นี่คือเวลาที่พวกเค้าต้องการเรามากที่สุด เราไม่สามารถออกจากทีมเมื่อพวกเขาต้องการเรา ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะอยู่และช่วยเหลือ”

จิ๊บกล่าว นิสา กล่าวว่า “เราต้องการอยู่ต่อ เราจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเค้า นิสา ทำงานส่วนใหญ่ในการเตรียมการสำหรับห้องปฏิบัติการและเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล

“ฉัน ได้เรียนรู้มากมาย เกี่ยวกับทักษะการจัดการและการสื่อสาร และสิ่งนี้ ฉันจะนำมันกลับบ้านและนำไปใช้ที่ประเทศไทย”

ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT) ได้ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และประสบความสำเร็จมากมายในมิติต่างๆ เช่น ประชาคมโลก ประเทศไทย และประเทศผู้รับ