มัชฌิมาพร ส่องแสง

สาธารณสุข-นักเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ
(LAboratory Technologist)

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
previous arrow
next arrow

อาสาสมัครเพื่อนไทยปฏิบัติงานเป็นนักเทคนิคประจำ
ห้องปฏิบัติการในราชอาณาจักรภูฏาน

นางสาวมัชฌาพร ส่องแสง ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศภูฏาน ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึง 27 ตุลาคม 2563