มณีนุช สุครีพ และ เฟื่องฟ้า แสงชมภู

การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย
(Thai Language teaching assistant)

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
previous arrow
next arrow

อาสาสมัครเพื่อนไทยปฏิบัติงานสอนภาษาไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา

นางสาวมณีนุช สุครีพ และนางสาวเฟื่องฟ้า แสงชมพู ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์ พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2563 และ 23 กันยายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2562 ตามลำดับ